Nastavenie mysle #23

Postupom času ako čítam knihy o seba rozvoji zisťujem, že myšlienky sú tie isté, len sú podávané z iného uhla pohľadu. Tiež som presvedčený, že nastavenie mysle a porozumenie sebe samému je to najdôležitejšie. To je jeden z dôvodov prečo aj tejto téme venujem pomernú časť mojej tvorby.
V spoločnosti existuje všeobecné presvedčenie, že veci sa menia z vonka smerom dnu. V prospech opačného názoru však vravia najmodernejšie výskumy mozgu a kvantovej fyziky. Všetka zmena sa deje z vnútra smerom von.